Hva hvis fastlegen ikke fantes?

Holgeir Skjeies kronikk om fastlegen ble publisert i Fædrelandsvennen mandag 7.mai. Les den i sin helhet her.

Jeg liker ikke ordet fastlege. På meg virker ordet som om jeg er bundet til en pasient slik som husmennene var. Men ordet har festet seg. Og hva det er blitt, kan jeg gå med på. En lege som er der, blir der, og som følger deg og ditt, deg og dine.

De fleste ser jeg ikke ofte. De fleste er friske. Men alle blir syke. En gang i blant. Som regel ordnes det på fastlegekontoret. Av og til må du på sykehuset, og jo eldre du blir, jo oftere må du dit. Men nitti prosent av alle vanlige, polikliniske konsultasjoner mellom befolkningen og legene i det norske helsevesen foregår på fastlegekontorene og på legevakten. Ti prosent på sykehusene og hos private spesialister.

Continue reading

Gunhild Nyborg disputerer fredag 19.januar

gunhild_nyborg

Foto: UiO

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg v vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

Emne for prøveforelesningen er: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.

Prøveforelesning: 19. jan. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Disputas: 19. jan. 2018 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47    

Continue reading

Knut Eirik Eliassen disputerer tirsdag 5.desember

Foto: Privat

Foto: Privat

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen vil tirsdag 5.desember forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice».

Emne for prøveforelesningen er «Tick-borne human infections other than Lyme».

Prøveforelesning: Tid og sted: 5. des. 2017 10:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus 

Disputas: Tirsdag 5. des. 2017 13:15, Auditorium Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

   
Continue reading

STORT OMFANG AV POTENSIELT RISKABEL LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM

En ny studie som utgår fra AFE Oslo fant at 43,8% av beboerne i sykehjemmene i studien brukte minst ett legemiddel, eller en kombinasjon av legemidler, som man kan karakterisere som potensielt uhensiktsmessig.

10% av beboerne i denne studien brukte minst tre slike potensielt risikable legemidler fast. Kvinner hadde høyere risiko for å bruke potensielt uheldige legemidler enn menn. Bruken av legemidler som påvirker hjernens funksjon slik som antidepressiva eller sterke smertestillende, var omfattende. Forskerne fant at ca. 15% av beboerne brukte tre eller flere ulike psykoaktive legemidler samtidig, og denne gruppen hadde en økt risiko for fall i forløpet av en akutt infeksjon eller dehydreringsepisode. Continue reading

NFR-støtte til infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten

jorund_straand– Mange av de helseproblemene fastlegene håndterer til hverdags, blir ikke og skal ikke behandles i sykehus. Det er derfor viktig med pasientnær forskning også i kommunehelsetjenesten. Tildelingen fra Forskningsrådet retter nå opp en langvarig skjevhet for medisinsk forskning i Norge. Så langt har nemlig nesten alle midlene gått til spesialisthelsetjenesten, sier Jørund Straand, avdelingsleder ved Avdeling for allmennmedisin ved UiO og leder for AFE Oslo.

Les hele saken på OiU-web

Det er vesentlige forskjeller mellom fastleger i Norden

torunbei

Foto: UiO

Mye er likt i primærhelsetjenesten hos de nordiske landene, men på enkelte områder ser  man også store forskjeller. Blant annet har en næringsdrivende allmennlege i gjennomsnitt 24 pasienter per dag, mens finske og svenske allmennleger med fastlønn, i snitt har13 konsultasjoner.

Torunn Bjerve Eide er fastlege og stipendiat ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, og førsteforfatter på en forskningsartikkel som i juni ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. I studien sammenliknes helsetjenester hos allmennleger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Studien er en del av en stor europeisk studie, QUALICOPC, som sammenlikner primærhelsetjenestene i 34 land.

Les mer i Dagens medisin

 

Årsmelding for avdeling for allmennmedisin 2016

Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for klinisk medisin i primærhelsetjenesten.  Avdelingen ledes av professor Jørund Straand. Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og allmennmedisinsk forskning. Legestudiet ved Universitetet i Oslo er under revisjon og en ny studieplan skal anlegges (“Oslo 2014″). Avdelingens del av dette arbeidet er omtalt nærmere i denne årsmeldingen.ordsky

Avdelingen er vertskap for flere eksternt finansierte virksomheter: Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo, Antibiotikasenteret for primærmedidin (ASP), Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM).

Årsmeldingen kan lastes ned her