AMFFs reisestipend til Anja Brænd

anja_AMFFpris

Foto: Trygve Skonnord

Anja Brænd ble tildelt AMFFs reisestipend på kr 20.000 under festmiddagen på Primærmedisinsk uke torsdag 25.oktober.

Forskningsprisen som er innstiftet av Allmennmedisinsk forskningsfond skal stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. Prisen skal tildeles en allmennmedisinsk ph.d.-stipendiat eller en kandidat som har disputert i løpet av siste 12 måneder.

Anja Brænd disputerte 28.august med avhandlingen  “Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007″.

Sven Eirik Ruud disputerer fredag 4.oktober

svein-erik-ruudCand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): “lmmigrants’ utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo – A crosssectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic.”

Emne for prøveforelesningen er “Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals”.


Disputas:  5. okt. 2018 13:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Continue reading

Anja Brænd disputerer tirsdag 28.august

ambraendCand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): “Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007″.

Emne for prøveforelesningen er “Kliniske retningslinjer i allmennpraksis: Årsaker til manglende etterlevelse og aktuelle tiltak for å bedre etterlevelsen.”

Prøveforelesning: 28. aug. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166    

Disputas: 28. aug. 2018 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166 Continue reading

Åse Ruth Eggemoen disputerer torsdag 31.mai

eggemoen-bilde

Foto: UiO/ Anbjørg Kolaas

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population» torsdag 31.mai

Emne for prøveforelesningen er «Den gravide og diende mors kosthold: Bekymringer knyttet til miljøgifters betydning for fosterets og barnets helse».

Prøveforelesning:  30. mai 2018 15:00, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Disputas: 31. mai 2018 12:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus Continue reading

Hva hvis fastlegen ikke fantes?

Holgeir Skjeies kronikk om fastlegen ble publisert i Fædrelandsvennen mandag 7.mai. Les den i sin helhet her.

Jeg liker ikke ordet fastlege. På meg virker ordet som om jeg er bundet til en pasient slik som husmennene var. Men ordet har festet seg. Og hva det er blitt, kan jeg gå med på. En lege som er der, blir der, og som følger deg og ditt, deg og dine.

De fleste ser jeg ikke ofte. De fleste er friske. Men alle blir syke. En gang i blant. Som regel ordnes det på fastlegekontoret. Av og til må du på sykehuset, og jo eldre du blir, jo oftere må du dit. Men nitti prosent av alle vanlige, polikliniske konsultasjoner mellom befolkningen og legene i det norske helsevesen foregår på fastlegekontorene og på legevakten. Ti prosent på sykehusene og hos private spesialister.

Continue reading

Holgeir Skjeie disputerer torsdag 24.mai

Foto: Gooi de Vries

Foto: Gooi de Vries

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acupuncture treatments for infantile colic.

Emne for prøveforelesningen er: Use of complementary and alternative medicine in infants and children: Current clinical and methodological practices and ethical and legal issues.

Prøveforelesning: 24. mai 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47    

Disputas: 24. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47     Continue reading

Gunhild Nyborg disputerer fredag 19.januar

gunhild_nyborg

Foto: UiO

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg v vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

Emne for prøveforelesningen er: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.

Prøveforelesning: 19. jan. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Disputas: 19. jan. 2018 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47    

Continue reading