Stor medieoppmerksomhet rundt antibiotikaforskrivning

Svein Gjelstads studie er basert på KTV-data, og ser på legers forskrivning av antibiotika ved øvre lufteveisinfeksjoner. Studien viste at legene med flest antall årlige pasientkonsultasjoner hadde 1,6 ganger høyere odds for å skrive ut antibiotika sammenlignet med gruppen med færrest pasientbesøk. Dessuten viste det seg at legene som skrev ut mest antibiotika hadde nesten 3 ganger så høy tilbøyelighet til å velge mer bredspektrede antibiotika enn Penicillin-V som ifølge Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk er førstevalg ved de fleste akutte luftveisinfeksjoner. 

Gjelstad, Svein; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild; Fetveit, Arne; Strøm, Hanne & Lindbæk, Morten (2011). Do general practitioners’ consultation rates influence their prescribing patterns of antibiotics for acute respiratory tract infections?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  66(10), s 2425- 2433 . doi: 10.1093/jac/dkr295

Gjelstads funn førte til en rekke medieoppslag både i inn- og utland.

Leave a Reply