Pilleboom hos jenter

Antall smerteresepter skrevet ut til unge jenter er nær tredoblet på syv år. Dette viser ferske tall fra Norsk reseptregister. 

Per Lagerløv, førsteamanuensis ved avdeling for allmennmedisin, intervjuet sammen med kolleger i 2009 15 og 16-åringer i Drammen om deres bruk av smertestillende medikamenter. De fant at 25% av disse brukte slik medisin ukentlig til daglig, en betydelig økning siden en tilsvarende undersøkelse seks år tidligere.

Oppslag i VG 2.juli 2012

 

Leave a Reply