Livsprosjekt: Rehabiliteringslege

Under overskriften Livsprosjekt: Rehabiliteringslege presenterer Dagens Medisin i sitt temanummer “Allmennlegen” Inger Johansens arbeid med eldre og rehabilitering.

Inger Johansen er fastlege i Stavern og stipendiat ved avdeling for allmennmedisin. Hennes engasjement for denne pasientgruppen har resultert i et doktorgradsprosjekt med utgangspunkt i hennes egen praksis.

Effekt av rehabilitering hos eldre

Leave a Reply