Raskere tilbake

Inger Johansens doktorgradsprosjekt viser at man ved å samle pasienter som trenger rehabilitering etter hjerneslag og andre alvorlige sykdommer, kan få disse pasientene langt raskere tilbake til dagliglivet enn ved å rehabilitere dem på korttidsplasser i sykehjem.

Studien har blitt omtalt i flere medier, blant annet i NRK Sogn og Fjordane (4.6.2013)  og i Dagens Medisin (3.6.2013) 

Ny metode hjelper alvorleg sjuke pasientar langt raskare tilbake til dagleglivet

Rehabilitering bedre enn sykehjem

 

Leave a Reply