Helsetjenester i apotek – et dårlig forslag fra Høyre

Fastlege og førsteamanuensis Trine Bjørner skriver i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv tirsdag 13.august at det er en dårlig idé å la apotekene ta over en del av fastlegenes oppgaver.

Hun henviser til et utspill fra Bent Høie (H), som foreslår at apotekene kan overta en del av fastlegenes oppgaver, bl.a. fornyelse av resepter, kontroll av blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

 – Det å åpne for nye helsetjenester i apotek, kan umiddelbart virke lettvint og «kundevennlig», skriver Bjørner. Faglig sett er det imidlertid et dårlig forslag. I apotekene arbeider farmasøyter, reseptarer og apotekteknikere. De har kunnskap om legemidler og legemiddelbruk, men ikke kompetanse i klinisk medisin. Avvikende blodprøveresultat eller et forhøyet blodtrykk må de uansett henvise videre til fastlegen. “Villscreening” i form av blodprøver av friske personer «for sikkerhetsskyld» gir heller ikke helsegevinst, men kan skape unødig helseangst, understreker Bjørner i debattinnlegget.

Leave a Reply