Sigurd Høye disputerer i dag!

Disputas: Sigurd Høye – Allmennmedisin

Cand.med. Sigurd Høye ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Delayed prescribing – a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care.

sigurd_hoye

Tid og sted:19. sep. 2013 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

 
Prøveforelesning:
How can we, with our present knowledge, most efficiently reduce unnecessary prescribing of antibiotics for respiratory tract infections?
 
Tid og sted:19. sep. 2013 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Clinical Research Fellow Nick Francis, Cardiff University School of Medicine, Wales, Storbritannia
  • 2. opponent: Professor Hasse Melby, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Univeristetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Dag Berild, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Morten Lindbæk, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

De fleste luftveisinfeksjoner går over av seg selv uten antibiotikabehandling. Antibiotikabruk øker faren for utvikling av antibiotikaresistens, og det er derfor viktig å kun bruke antibiotika når det virkelig er nyttig.

I mange tilfeller kan allmennlegen være i tvil om en antibiotikakur vil være nyttig. Ofte medfører dette at pasienten får antibiotika. En alternativ løsning vil være å gi pasienten en resept på antibiotika, men anbefale å vente en gitt tid, og kun starte kuren hvis man ikke blir bedre – dette kalles vent-og-se-resept.

I sin avhandling Delayed prescribing – a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care? har Sigurd Høye og hans medarbeidere undersøkt om antibiotikabruken kan reduseres ved å anbefale allmennleger å benytte vent-og-se-resept. De har også undersøkt hva leger og pasienter synes om denne løsningen.

Studiene viste at både leger og pasienter ser på vent-og-se-resept som en akseptabel og fornuftig løsning hos visse pasienter og i visse situasjoner, særlig ved mellomørebetennelse og bihulebetennelse. Kursing av leger i bruk av vent-og-se-resept og en skjermbasert påminnelse om metoden på legens datamaskin førte til en liten reduksjon i pasientenes antibiotikabruk.

Vent-og-se-resept reduserer antibiotikabruken i allmennpraksis, og bør anbefales ved ørebetennelse og bihulebetennelse. Metodens potensiale når det gjelder redusert antibiotikabruk synes likevel å være begrenset i norsk allmennpraksis, og det bør ikke brukes store ressurser på å innføre denne metoden alene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Ref: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2013/hoye-sigurd.html

Leave a Reply