Bjørn Gjelsvik disputerer 25.november

OLYMPUS DIGITAL CAMERACand.med. Bjørn Gjelsvik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Menopause. Symptoms, Use of Hormones and General Practitioners’ Attitudes and Advice. Studies of a Norwegian Female Cohort and Norwegian General Practitioners.

Tid og sted:
25. nov. 2013 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Kirkeveien 166, Oslo

Han holder prøveforelesning over oppgitt emne: Overkjøres pasientenes preferanser av legenes holdninger ved valg av behandling?

Tid og sted:
25. nov. 2013 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Kirkeveien 166, Oslo

 

Leave a Reply