Espen Saxhaug Kristoffersen disputerer

espen_kristoffersenEspen Saxhaug Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Brief Intervention for Medication-Overuse Headache in primary care

Tid og sted for disputas:
10. jan. 2014 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Prøveforelesning:
Han avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sammenhengen mellom hodepine, søvn og søvnforstyrrelser

Tid og sted: 10. jan. 2014 10:15, : Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

 

Leave a Reply