Mark Fagan disputerer fredag 12.februar

Fagan

Foto: ASP

Fastlege og forsker Mark Fagan vil fredag 12.februar forsvare sin avhandling  for graden ph.d:  “Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement?”

Han har funnet en enkelt måte å redusere unødvendig forskrivning av bredspektrede antibiotika for blærekatarr samt påpekt forbedrings potensial i diagnostikk og behandling av infeksjoner hos sykehjemspasienter.

Global helse er truet av økende antibiotikaresistens og manglende utvikling av nye antibiotika. Hver for seg er disse utfordringer alvorlige, sammen truer de med å sende oss tilbake til tiden før antibiotika. I Norge blir omtrent 90 % av all antibiotika foreskrevet i primærhelsetjenesten. Tiltak for å redusere unødvendig antibiotika forskrivning bør derfor settes inn her.

I sin avhandling Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement har Fagan og hans medarbeidere vist at man ved en enkelt intervensjon ved legevakten klarte å redusere bruk av ciprofloxacin i behandling av blærekatarr i en tid hvor bruk av dette antibiotikum økte på landbasis.  Ved sykehjem viste Fagan at bedring av diagnostiske rutiner vil også kunne redusere bruk av bredspektrede antibiotika.

Sykehjem og legevakt er to steder hvor mye antibiotika forskrives. Implementering av resultater fra disse studiene på legevakter og sykehjem ellers i landet kan bidra til å redusere antibiotika nasjonalt.

Prøveforelesning:

Cand.med. Mark Fagan ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

What factors contribute to bacteria becoming resistant to antibiotics, and what can be done to counteract it?

Tid og sted:   12. feb. 2016 10:00,  Auditorium 124 (GV05124) ved Fredrik Holsts hus (Institutt for helse og samfunn)

Disputas:

Cand.med. Mark Fagan ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):

Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement.

Tid og sted:   12. feb. 2016 13:00,  Auditorium 124 (GV05124) ved Fredrik Holsts hus (Institutt for helse og samfunn)

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Niels Frimodt-Møller, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301 – Rigshospitalet, København, Danmark 2. opponent: Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Signe Flottorp, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: Førsteamanuensis Dag Berild, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Medveileder: Professor Morten Lindbæk, Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO

Disputasleder: Professor Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Leave a Reply