Sture Rognstad disputerer fredag 3.mars

rognstad_stortSture Rognstad forsvarer fredag 3.mars 2017 sin avhandling for graden ph.d: «Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study- A cluster-randomized educational intervention in Norwegian general practice».

Bedømmelseskomité

  • Docent Susanna Wallerstedt, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
  • Professor Eivind Meland, Institutt for global medisin, Universitetet i Bergen
  • Professor Atle Fretheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jørund Straand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputas:

Fredag 3. mars 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Prøveforelesning:

Emne for prøveforelesningen: “«Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning – hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted: Sture André Rognstad 3. mars 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus, Nedre Ullevål

Sammendrag

Legemidler kan være en velsignelse for oss mennesker. Legemidler kan helbrede mange sykdommer, forebygge andre og lindre smerter og psykiske lidelser. Men brukt feil, kan legemidler forårsake plager, sykdom og endatil død. Eldre personer er særlig sårbare for bivirkninger og utilsiktede effekter av legemidler fordi de ofte har mange sykdommer, bruker mange legemidler og har endret omsetning av legemidler pga alderens effekt på kroppsfunksjonene.

Sture André Rognstad har i sin doktoravhandling “Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it”, vist at fastleger kan påvirkes til forbedret forskrivningspraksis til eldre pasienter. For å identifisere hvilke forskrivninger som er potensielt uheldig og endog farlige for eldre pasienter, gjennomførte han en stor undersøkelse blant 46 spesialister på området. Spesialistene kom fram til enighet om en liste på 36 forskrivninger som bør unngås til eldre. Disse ble publisert under navnet NorGEP kriteriene.

En analyse av hvor hyppig legene skrev ut potensielt farlige preparater viste et klart behov for forbedring. En av fire forskrivninger til eldre ble vurdert å være uheldig. Eldre leger som jobbet alene og som hadde mange pasienter hadde flest uheldige forskrivninger og derved størst behov for forbedring.

13 spesialtrente allmennleger reiste rundt til 250 kollegaer med et egenutviklet og skreddersydd etterutdanningsopplegg. Undervisningen foregikk i legenes etterutdanningsgrupper. Legene var fornøyd med å bli undervist av likeverdige kollegaer og reduserte sine feil med 13% som følge av undervisningen , eller sagt på en annen måte: nær 1200 eldre pasienter ble ikke lenger utsatt for en eller flere uheldige forskrivninger som følge av dette skreddersydde undervisningsopplegget.

Budskapet fra studien er derfor at fastleger er positive til kollegabasert og skreddersydd etterutdanning, og slik undervisning kan redusere potensielt farlig forskrivning til elder.

Leave a Reply