Tenåringer påvirkes av foreldrenes bruk av reseptfrie legemidler

Forside-hodepine-db-marsI Dagbladet torsdag 15.mars blir en ny studie om ungdoms bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter presentert.

Et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler mot hodepine (mer enn 15 dager i måneden i minst 3 måneder) kan føre til medikamentoverforbrukshodepine.  Derfor er det viktig at foreldre er bevisst på at deres holdninger til medikamentbruk  påvirker barna.

– Fastleger kjenner pasientene sine godt og er dyktige på mange former for hodepine. En stor utfordring er derimot at de ikke har oversikt over all den reseptfrie smertestillende medisinen pasientene bruker for å behandle det mange dessverre oppfatter som en hverdagsplage, sier Espen Saxhaug Kristoffersen, lege og forsker ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

I sin PhD-avhandling ”Brief intervention for Medication-Overuse Headache in primary care” har lege og forsker Espen Saxhaug Kristoffersen vist at Brief Intervention (BI), en bestemt adferdrettet intervensjon, er en effektiv behandling av MOH som enkelt kan gjennomføres hos egen fastlege i en konsultasjon. Rundt halvparten av pasientene med MOH ble kvitt sin kroniske hodepine. Kristoffersen er nå postdoc ved avdeling for allmennmedisin.

 

 

Leave a Reply