En pasient – to verdener

maria-romoren

Maria Romøren Foto: UiO

Pasienter og pårørende må involveres i behandling, og dialogen mellom sykehjem og sykehus må styrkes for å spare både tid og ressurser – og forebygge konflikter.

Kommunikasjonen i helsetjenesten er for dårlig, både mellom sykehjem og sykehus, men også mellom sykehusleger og fastleger. For å sikre en god og helhetlig behandling må pasienter og pårørende må  taes med på råd,  Dårlig kommunikasjon går i særlig grad utover svake pasientgrupper som kronisk syke, psykisk syke og eldre pasienter.

Kronikk i Dagens Medisin, av Maria Romøren, Reidun Førde og Reidar Pedersen

 

Leave a Reply