Forgiftninger med nye psykoaktive stoffer går under radaren

Det er tydelig at mange inntatte rusmidler går under radaren. Imidlertid vil det være det kliniske bildet som er bestemmende for akuttbehandlingen, mer enn nøyaktig hvilke agens pasienten har inntatt. Funnene i en ny studie publisert i Clinical Toxicology i april understreker viktigheten av å være årvåken for atypiske presentasjoner.

Odd Martin Vallersnes

Odd Martin Vallersnes

Nye psykoaktive stoffer ble funnet i spytt- eller blodprøve hos åtte prosent av pasientene som ble behandlet for rusmiddelforgiftning ved Legevakten i Oslo og Oslo universitetssykehus. Det var ikke klinisk mistanke om at pasienten hadde tatt slike stoffer i noen av tilfellene. Det var likevel de klassiske rusmidlene som dominerte, og clonazepam, amfetamin og heroin var de hyppigst forekommende. Prøvene bekreftet stort sett at pasientene hadde tatt de rusmidlene det var klinisk mistanke om, men oftest ble det påvist flere i tillegg.

De nye psykoaktive stoffene som ble påvist, var fenetylaminene 4-MA, metylon, 5-EAPB og NN-dimetyl-MDA, tryptaminet DMT og de syntetiske cannabinoidreseptoragonistene JWH-210 og AM-2201.

Undersøkelsen omfattet 964 pasienter behandlet for rusmiddelforgiftning fra april til september 2014 i Oslo. Det ble tatt spyttprøve av 55 pasienter ved legevakten og blodprøve av 103 pasienter på sykehuset. Prøvene ble analysert ved ultrahøyperformansvæskekromatografi – tandem-massespektrometri (UHPLC/MS-MS) ved Avdeling for rettsmedisinske fag.

Undersøkelsen var et samarbeid mellom Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, Allmennlegevakten ved Legevakten i Oslo og Akuttmedisinsk avdeling og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Vallersnes OM, Persett PS, Øiestad EL, Karinen R, Heyerdahl F, Hovda KE. Underestimated impact of novel psychoactive substances: laboratory confirmation of recreational drug toxicity in Oslo, Norway. Clinical Toxicology. 2017; Apr 13: Epub ahead of print.

 

Leave a Reply