Årsmelding for avdeling for allmennmedisin 2016

Avdeling for allmennmedisin (Engelsk: Department of General Practice/Family Medicine) ved Universitetet i Oslo kan kort beskrives som et akademisk brohode for klinisk medisin i primærhelsetjenesten.  Avdelingen ledes av professor Jørund Straand. Hovedoppgavene til Avdelingen utgjøres av allmennmedisinsk undervisning for legestudenter og allmennmedisinsk forskning. Legestudiet ved Universitetet i Oslo er under revisjon og en ny studieplan skal anlegges (“Oslo 2014″). Avdelingens del av dette arbeidet er omtalt nærmere i denne årsmeldingen.ordsky

Avdelingen er vertskap for flere eksternt finansierte virksomheter: Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Oslo, Antibiotikasenteret for primærmedidin (ASP), Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM).

Årsmeldingen kan lastes ned her