Det er vesentlige forskjeller mellom fastleger i Norden

torunbei

Foto: UiO

Mye er likt i primærhelsetjenesten hos de nordiske landene, men på enkelte områder ser  man også store forskjeller. Blant annet har en næringsdrivende allmennlege i gjennomsnitt 24 pasienter per dag, mens finske og svenske allmennleger med fastlønn, i snitt har13 konsultasjoner.

Torunn Bjerve Eide er fastlege og stipendiat ved avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, og førsteforfatter på en forskningsartikkel som i juni ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. I studien sammenliknes helsetjenester hos allmennleger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Studien er en del av en stor europeisk studie, QUALICOPC, som sammenlikner primærhelsetjenestene i 34 land.

Les mer i Dagens medisin