STORT OMFANG AV POTENSIELT RISKABEL LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM

En ny studie som utgår fra AFE Oslo fant at 43,8% av beboerne i sykehjemmene i studien brukte minst ett legemiddel, eller en kombinasjon av legemidler, som man kan karakterisere som potensielt uhensiktsmessig.

10% av beboerne i denne studien brukte minst tre slike potensielt risikable legemidler fast. Kvinner hadde høyere risiko for å bruke potensielt uheldige legemidler enn menn. Bruken av legemidler som påvirker hjernens funksjon slik som antidepressiva eller sterke smertestillende, var omfattende. Forskerne fant at ca. 15% av beboerne brukte tre eller flere ulike psykoaktive legemidler samtidig, og denne gruppen hadde en økt risiko for fall i forløpet av en akutt infeksjon eller dehydreringsepisode.

Et potensielt uhensiktsmessig legemiddel innebærer en ekstra høy risiko for plager fra bivirkninger eller interaksjoner med andre legemidler. Ved bruk av slike legemidler må legen være ekstra oppmerksom på farer forbundet med medisineringen.

Beboere i sykehjem har ofte nedsatt funksjonsevne og flere sykdommer samtidig. Samhandlingsreformen har også ført til at mange eldre blir raskere skrevet ut fra sykehus enn tidligere. Utviklingen innen farmakologien gir stadig nye behandlingsmuligheter, men samtidig har de aller eldste blant oss en økt risiko for å oppleve bivirkninger av medisinbruk, fordi kroppen gjennomgår fysiologiske endringer når den eldes. Medisinering av eldre er derfor et komplekst felt. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er viktig å prioritere bemanning og faglig oppdatering av personale i sykehjemssektoren.

Nyborg, G., M. Brekke, J. Straand, S. Gjelstad and M. Romoren (2017). “Potentially inappropriate medication use in nursing homes: an observational study using the NORGEP-NH criteria.” BMC Geriatr 17(1): 220.