AFE Oslo

AFE Oslo er en faggruppe for allmennmedisinsk forskning, etablert høsten 2006 som et prosjekt ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Både fysisk og faglig er forskningsenheten tett integrert med Avdeling for allmennmedisin i Frederik Holsts hus på Ullevål sykehus sitt område. AFE Oslo tar mål av seg til å bli et kraftsentrum for praksisnær, anvendt klinisk forskning i allmennpraksis og forskning på allmennlegers samhandling med andre deler av helsetjenesten. Forskningsenheten er eksternt finansiert på den måten at en fast kjernestruktur finansieres via statsbudsjettet via Helsedirektoratet, mens den enkelte forsker lønnes av midler oppnådd i åpen konkurranse.

Er du lege med interesse/erfaring fra allmennpraksis og kan tenke deg å komme i gang med allmennmedisinsk forskning (med sikte på ph.d)?

Send en mail til forskningsleder, professor Jørund Straand (jorund.straand@medisin.uio.no), der du kort beskriver deg selv og dine faglige interesser og erfaringer – så kan vi ev. avtale et møte. Har du et eget prosjektforslag du ønsker å drøfte med oss, er du også velkommen til det!

Besøksadresse:
Frederik Holsts hus
Kirkeveien 166
N-0450 Oslo

Postadresse:
Postboks 1130 Blindern
N-0318 Oslo

Telefon: 22 85 06 71
Faks: 22 85 05 90