All posts by Atle Klovning

Sigurd Høye disputerer i dag!

Disputas: Sigurd Høye – Allmennmedisin

Cand.med. Sigurd Høye ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Delayed prescribing – a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care.

sigurd_hoye

Tid og sted:19. sep. 2013 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

 
Prøveforelesning:
How can we, with our present knowledge, most efficiently reduce unnecessary prescribing of antibiotics for respiratory tract infections?
 
Tid og sted:19. sep. 2013 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Continue reading

Behandling av diabetes hos innvandrere i Oslo

Foto: UiO

Foto: UiO

Studien er en del av Anh Thi Trans prosjekt “Diabetes og hjerte og kar-sykdom hos innvandrerbefolkningen. Prosjektet ser på forekomsten av hjerte-og kar-sykdommer i relasjon til diabetes status i fem etniske minoritetsgrupper og kvaliteten på diabetesomsorg for etniske minoritetspasienter i allmennpraksis i Oslo. Data fra tre helseundersøkelser utført i Oslo mellom 2000 og 2002 og elektronisk pasientjournal data fra 2006 ble brukt.

Tran AT, Diep LM, Cooper JG, Claude T, Straand J, Birkeland K, Ingskog W, Jenum AK.
Quality of care for patients with type 2 diabetes in general practice according to patients’ ethnic background: a cross-sectional study from Oslo, Norway. BMC Health Serv Res. 2010 May 28; 10(1):145.

Bedre legemiddelforskrivning til eldre

NorGeP-kriteriene  er et verktøy utviklet av forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, og er et verktøy for riktigere legemidelforskrivning til eldre.Det er en konsensusbasert liste med relevante, ekspilsitte kriterier for potensielt uheldige legemiddelforskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis. Kriteriene danner grunnlag for å definere kvalitetsindikatorer til bruk i en større intervensjonsstudie der effekten av kollegabasert terapiveiledning i forhold til legemiddelforskrivning til eldre pasienter i allmennpraksis ble undersøkt.

NorGep_Kriterieliste_NORSK