Forskningsmøter 2013

Møteplan 2013

Langsgående tema:

 • Om sammenskriving av avhandlingen
 • Om systematiske oversikter

Langsgående tema forskyves om det melder seg behov for å presentere prosjekter, prøveprøveforelesninger etc.

03JAN2013

 • Avdelingsmøtet avlyst på grunn av stasjonseksamen

10JAN2013

 • 12:00-13:30. Planlegge årets program. (Atle Klovning)

17JAN2013

 • Avdelingsmøtet avlyst på grunn av stasjonseksamen

24JAN2013

 • 12:00-12:45. Midtveisevaluering. (Gunhild Nyborg)
 • 12:45-13:30.Om å skrive sammen avhandlingen. (Mari Bjørkman)

31JAN2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

07FEB2013

 • 12:00-12:45. Påtroppende rektor om den allmennmedisinske forskerskolen. (Elin Olaug Rosvold)
 • 12:45-13:30. Rapportverktøyet Medrave4 – Muligheter for fagutvikling og forskning. (Svein Gjelstad)

14FEB2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

21FEB2013 (Vinterferieuken)

 • 12:00-12:45. Avlyst
 • 12:45-13:30. Avlyst

28FEB2013

 • 12:00-13:00. Avdelingsmøte.
 • 13:00-13:45. Healthcare Costs in the Danish Randomised Controlled Lung Cancer CT-Screening Trial – A Registry Study. (Jacob Fraes Rasmussen)

07MAR2013

 • 12:00-12:45. ()
 • 12:45-14:30. Overvekt hos småbarn – artikkelutkast. (Ingun Toftemo)

14MAR2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

21MAR2013

 • 12:00-12:45. Forskrivning av vanedannende medisiner til eldre. (Anne Cathrine Sundseth)
 • 12:45-13:30. Terminbestemmelse. (Susanne Prøsch)

28MAR2013 (Skjærtorsdag)

 • Avdelingsmøtet avlyst

04APR2013

 • 12:00-12:45.Om litteratursøk og systematiske oversikter. (Anja Brænd)
 • 12:45-13:30. Ledig. ()

11APR2013

 • 12:00-13:00. AFU-søknader. (Arne Fetveit).

18APR2013

 • 12:00-12:45. Midtveisevaluering. (Hedda Tschudi-Madsen)
 • 12:45-13:30. Presentasjon av det allmennmedisinske forskningsmiljøet på Sørlandet. (Harald Reiso)

25APR2013

 • 12:00-13:30. Undervisningsmøte. (Per Lagerlöv)

02MAI2013

 • AVLYST (Ingen påmeldte)

09MAI2013 (Avlyst, Kr. himmelfartsdag)

 • Avdelingsmøte

16MAI2013

 • 12:00-12:45. Akupunktur mot spedbarnskolikk. Gjennomgang av foreløpige resultater og tabeller. (Trygve Skonnord og Holgeir Skjeie)
 • 12:45-13:30. Avdelingsmøte.

23MAI2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

30MAI2013

 • 12:00-12:45. Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people – The COOP Study. (Rita Romskaug).
 • 12:45-13:30. Språket i legeerklæringer i uførhet. Hvordan belegger legene sammenhengen mellom sykdom, funksjonsevne og arbeidsevne? (Guri Aarseth)

06JUN2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

13JUN2013

 • 12:00-12:45. N-of-1 trials. (Atle Klovning)
 • 12:45-13:45. Midtveisevaluering. Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu. Kan og bør lokalmedisinske sentra ha en rolle i norsk helsevesen i akuttinnleggelser av en definert gruppe pasienter?(Øystein Lappegard)

20JUN2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

 

—————SOMMERFERIE———————

15AUG2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

22AUG13 Avlyst pga Nordisk kongress i allmennmedisin

 • 12:00-12:45. Avlyst
 • 12:45-13:30. Avlyst

29AUG2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

05SEP2013 Forskningsfestmøte for Trine (60) og Atle (50)

 • 15:00. Reker et al.

12SEP2013

 • 12:00-12:45. Prøveprøveforelesning. (Sigurd Høye)
 • 12:45-13:30. Avdelingsmøte.

19SEP2013 Utgår pga Sigurd Høyes disputas

26SEP2013 (Jørund bortreist)

 • 12:00-12:45.Klamydia. (Maria Romøren)
 • 12:45-13:30. Avlyst.

03OKT2013 (Høstferie for noen)

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

10OKT2013

 • 12:00-12:45. ()
 • 12:45-13:30. AFU-søknadene H-2013. (Arne Fetveit)

17OKT2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

24OKT2012

 • 11:00-12:30. Avdelingsmøte

31OKT2013

 • 12:00-12:45 Disputaspresentasjon av avhandlingen. 20 min forelesning og 25 min spørsmål og tilbakemelding. (Anh Thi Tran)
 • 12:45-13:30. Mestringsgrupper i legesenter. (Heidi Kvalvaag)

07NOV2013

 • 12:00-13:00. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Anh Thi Tran)
 • 13:00-13:45.  Disputaspresentasjon av avhandlingen. 20 min forelesning og 25 min spørsmål og tilbakemelding. (Bjørn Gjelsvik)

14NOV2013

 • 12:00-13:30 Avdelingsmøte. (Jørund Straand) og undervisningsmøte (Mette Brekke).

21NOV2013

 • 12:00-13:15. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Bjørn Gjelsvik)

28NOV2013

 • 12:00-12:45. Fastlegers erfaringer med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter- med vekt på samhandling. (Heidi Fidjeland).
 • 12:45-13:30. Epicondylitt. En meta-analyse. (Morten Olaussen og Øystein Holmedal)

05DES2013

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte.

12DES2013 (Julefest på kvelden)

 • 11:00-12:00. Prøveprøveforelesning. 45 min presentasjon og 15 minutter spørsmål og tilbakemeldinger. (Svein Gjelstad)
 • 12:00-12:45. Psykososial rådgivning ettter rusmiddelforgiftning hos unge. (Odd Martin Vallersnes). http://www.forskningsenheten.no/joomla/docs/omv.zip
 • 12:45-13:30. “D-bok” – utvikling av et nytt hjelpemiddel i undervisning og praksis – muskel- og skjelettundersøkelse som eksempel. (Niels Gunnar Juel)

19DES2013

 • 12:00-13:00. Avdelingsmøte.
 • 13:00-13:45. Midtveisevaluering. (Kirsten V Knnutsen)
 • 13:45-14:30. Ph.d. presentasjon 20 min + 25 min feedback). (Espen Kristoffersen)

 

Plan og struktur for møtene
 1. Møtene starter presis kl 12. Fremmmøteprotokoll føres i bok. Vi samles til lunsj kl 11:45.
 2. Kurspoeng. Møtene varer 2×45 min. og gir 2 kurspoeng til spes. i allmennmedisin, og 0,15 studiepoeng per 45 min. til ph.d.
 3. Struktur: 15-20 minutter presentasjon, som gjerne fordeles med adgang til å stille spørsmål underveis.
 4. Materiell bør sendes ut senest en uke før på epost. Artikler bør beskyttes med passord. Send gjerne materiellet i epost til atle.klovning@medisin.uio.no
 5. Hva kan vi bruke møtene til? Dette er et møte hvor man kan legge frem prosjekter i alle faser. Det er viktig at man melder hva man spesielt ønsker tilbakemelding på.
 6. Prøveprøveforelesninger er det også mulig å holde. Møtet holdes i befordrende tone.
 7. MV-presentasjoner. Se nedenfor. Prosjektpresentasjoner kan søkes godkjent som spesialpensum på individuelt grunnlag etter gjeldende regler for opplæringsdelen: http://www.med.uio.no/forskning/forskerutdanning/phd/regelverk/Programplan_MED_271009.pdf

Møteleder: Atle.Klovning@medisin.uio.no

Merknader vedrørende selvvalgt ph.d.-pensum:

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn kurs. Følgende er en liste over aktiviteter som godkjennes, samt studiepoengberegning av aktivitetene:

 • Andre forskerkurs: 0,15 stp pr. time
 • Forskningsseminarer: 0,3 stp pr. time, inntil 5 studiepoeng. Deltakelse i seminarene må dokumenteres.
 • Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse: 1 studiepoeng pr. kongress
  Maks 3 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress
  Maks 4 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Original forelesning: 1 studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng
 • Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, inntil 2 studiepoeng.
 • Studie- eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon: 1 studiepoeng pr. uke, inntil 5 studiepoeng.
  Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i etterkant.
 • Godkjent medisinsk spesialitet: 5 studiepoeng. Enkeltkurs gjennomført under spesialisering godkjennes ikke.

Samtlige aktiviteter som søkes godkjent må være på doktorgradsnivå. Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvor kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det kreves karakteren B eller bedre.

Forskerkurs på ph.d. nivå, gjennomført ved en anerkjent utdanningsinstitusjon, godkjennes med antall ECTS poeng tildelt av arrangørinstitusjonen.
Fra og med våren 2010 organiseres prosjektpresentasjoner som en del av den obligatoriske midtveismodulen som totalt gir 5 studiepoeng.
Dersom du lurer på noe vedr. godkjenning til ph.d., kontakt:
Synneve Øvsthus, Seksjon for forskerutdanning
Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO
Tlf: 22 84 53 04, Faks: 22 84 53 01
E-post: synneve.ovsthus@medisin.uio