Møteplan 2015

Møteplan 2015

Langsgående tema: Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Dansk utgave 2014, Abstract forlag. 454 sider) http://www.abstrakt.no/component/virtuemart/?view=productdetails&virtuemart_product_id=319&virtuemart_category_id=33; https://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQ 

Langsgående tema forskyves om det melder seg behov for å presentere prosjekter, prøveprøveforelesninger etc.

08JAN2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

15JAN2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

22JAN2015 Forskningsnettverkseminar

 • 10:00-15:00. (Jørund Straand)

29JAN2015

05FEB2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

12FEB2015

 • 12:00-12:45. Langsgående tema: Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Kap. 5-7 s. 89-121. (Jørund Straand)
 • 12:45-13:30. Critical light on systematic literature reviews.(Ibrahim Mdala)

19FEB2015 (Skolens vinterferie)

26FEB2015

 • 12:00-12:45. SKIL. (Nicolas Øyane)
 • 12:45-13:30. HDIR vanedannende legemidler. (Jørund Straand)

05MAR2015 

 • 12:00-12:45. Langsgående tema: Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Kap. 8-9. (Gunhild Nyborg)
 • 12:45-13:30. EU-Prosjekt. A randomized, controlled trial for the prevention and management of hypertension by means of wearable devices connected to the symptom checker app Your.MD. (Atle Klovning)

12MAR2015 

 • Avdelingsseminar 09:00-16:00

19MAR2015

 • 12:00-12:45. Ph.d.-presentasjon. (Terje Fredheim)
 • 12:45-13:30. Utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming. (Terje Fredheim)

26MAR2015 

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

02APR2015 (Skjærtorsdag)

09APR2015

 • 12:00-12:45. Langsgående tema: Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Kap. 10-11. (Anja Brænd)
 • 12:45-13:30. «Multimorbiditet, komorbiditet og polyfarmasi:forskningsmessige utfordringer». (Jørund Straand)

16APR2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

23APR2015

30APR2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

07MAI2015 Avlyst pga Allmennmedisinsk våruke

14MAI2015 (Avlyst, Kr. himmelfartsdag)

21MAI2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

28MAI2015

 • 12:00-12:45. Prøveprøveforelesning. (Kirsten V Knutsen)
 • 12:45-13:30. Tilbakemelding på prøveforelsningen. (ALLE!)

04JUN2015

 • 12:00-12:45. Kongresspresentasjoner.
  • 12:00-12:20 Brief Intervention for Medication-Overuse Headache in primary care (the BIMOH study) – an open long-term follow-up. (Espen S Kristoffersen)
  • 12:20-12:40. Treating Lateral Epicondylitis with Corticosteroid Injections or Non-electrotherapeutical Physiotherapy: a systematic review. (Morten Olaussen)
  • 12:40-13:00. Ledig. ()
 • 12:45-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

11JUN2014

 • 12:00-12:45. Kongresspresentasjoner.
  • 12:00-12:20. Is it a matter of urgency? – A descriptive survey of patients’ and general practitioners’ assessments of how acutely they estimate the need for help at an emergency primary health care clinic in Oslo.  (Sven Eirik Ruud)
  • 12:20-12:40. Incidence of erythema migrans and tick bite consultations in Norwegian general practice. (Knut Eirik Eliassen)
  • 12:40-13:00.The Norwegian General Practice Nursing Home criteria (NORGEP-NH) for potentially inappropriate medication use. A web based Delphi study. (Gunhild Nyborg)
 • 13:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

18JUN2015

 • Nordisk kongress i allmennmedisin. (Göteborg)

God Sommer!

—————SOMMERFERIE———————

JS 25/6-15

Utkast til møteplan for Avdeling for allmennmedisin, UiO, høsten 2015.

Møtene blir med lunsj i rom 123 og er å anse som obligatoriske for alle på Avdelingen denne dagen.

Mandagsmøte: kl 11.30-12.30 Presentasjoner på omgang mellom forskere med ph.d. Selvvalgte tema. Ca 30 min., deretter aktuelle avdelingssaker (30 min). Starter 11.30 slik at vi kan stille på instituttets mandagsmøte dersom slike blir arrangert. Dette vil ventelig bare skje noen få mandager i løpet av semesteret.

Torsdagsmøter: 12.00-13.00: Forskningsmøter der det primært er stipendiater som legger fram eget arbeid/planer. For eksempel 2 presentasjoner hver innefor en ramme av 30 min.

Uke nr Mandagsmøte30 forskerpresentasjon + 30 min Avd.møte saker Torsdagsmøte2 x 30 min forskerpresentasjon Kommentar
34 10.semester oppstart, ikke møte denne dagen Om høstens møteplan, bordet rundt
35 Erik Werner Trygve Skonnord / Holgeir Skeie JS bortreist torsdag
36 Per Lagerløv Anne Cathrine Sundseth
37 Bjørn Gjelsvik Åse Ruth Eggemoen JS bortreist torsdag
38 Ole Rikard Haavet Utgår pga Forskerskoleseminar Sundvolden
39 Anne Karen Jenum? Undervisningsseminar (Mette) Utvidet tid for seminar torsdag
40 Bård Natvig Anja Brænd / Guri Aarseth
41 Atle Klovning Marthe-Lise Næss-Andresen / Siri Jensen JS bortreist torsdag
42 Arne Fetveit Utgår pga Allmennmedisinsk Univ.møte Sundvolden
43 Svein Gjelstad Utgår pga Nidaroskongressen Nidaroskongressen
44 Espen Kristoffersen Morten Lindbæk / Ingvild Vik
45 Mette Brekke Trine Bjørner / Marianne Bollestad
46 Sigurd Høye Knut Eirik Eliassen / Hedda Tsc. Madsen
47 Dag Bruusgaard og Per Hjortdahl Sven Eirik Ruud / Øystein Lappegard JS bortreist hele uka
48 Kirsten V. Knutsen Ingun Toftemo / Heidi Fidjeland Helsam seminar/julebord fredag
49 Sture Rognstad Lisbeth Homlong / Odd M Vallersnes
50 Anh Thi Tran Mark Fagan / Torunn Bjerve Eide
51 Jørund Straand Fransesca Amura Fog / Mina Piiksi Dahli
52 Juleavslutning XXXXX JULAFTEN!

 

 

 

 

 

 

 

20AUG2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

27AUG2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

03SEP2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

Langsgående tema: Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Kap. 16-17. (Utgår dersom ingen melder seg, og da)??

10SEP2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

17SEP2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

24SEP2015  Undervisningsseminar 12-15. (Mette Brekke)

01OKT2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

08OKT2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

15OKT2015 Avlyst pga Allmennmedisinsk universitetsmøte

22OKT2015 Avlyst pga PMU

29OKT2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

05NOV2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

12NOV2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

19NOV2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

26NOV2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

03DES2015

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

10DES2015

 • 12:00-13:30. Avdelingsmøte. (Jørund Straand)

17DES2015 Forskningsmøte med gløgg

 • 12:00-12:45. (Ledig)
 • 12:45-13:30. (Ledig)

 

—————JULEFERIE———————

Til høsten:

 • 09:00-15:00. Heldags undervisningsseminar(Mette Brekke)
Plan og struktur for møtene
 1. Møtene starter presis kl 12. Fremmmøteprotokoll føres i bok. Vi samles til lunsj kl 11:45.
 2. Kurspoeng. Møtene varer 2×45 min. og gir 2 kurspoeng til spes. i allmennmedisin, og 0,15 studiepoeng per 45 min. til ph.d.
 3. Struktur: 15-20 minutter presentasjon, som gjerne fordeles med adgang til å stille spørsmål underveis.
 4. Materiell bør sendes ut senest en uke før på epost. Artikler bør beskyttes med passord. Send gjerne materiellet i epost til atle.klovning@medisin.uio.no
 5. Hva kan vi bruke møtene til? Dette er et møte hvor man kan legge frem prosjekter i alle faser. Det er viktig at man melder hva man spesielt ønsker tilbakemelding på.
 6. Prøveprøveforelesninger er det også mulig å holde. Møtet holdes i befordrende tone.
 7. MV-presentasjoner. Se nedenfor. Prosjektpresentasjoner kan søkes godkjent som spesialpensum på individuelt grunnlag etter gjeldende regler for opplæringsdelen: http://www.med.uio.no/forskning/forskerutdanning/phd/regelverk/Programplan_MED_271009.pdf

Møteleder: Atle.Klovning@medisin.uio.no

Merknader vedrørende selvvalgt ph.d.-pensum:

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn kurs. Følgende er en liste over aktiviteter som godkjennes, samt studiepoengberegning av aktivitetene:

 • Andre forskerkurs: 0,15 stp pr. time
 • Forskningsseminarer: 0,3 stp pr. time, inntil 5 studiepoeng. Deltakelse i seminarene må dokumenteres.
 • Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse: 1 studiepoeng pr. kongress
  Maks 3 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress
  Maks 4 stp kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Original forelesning: 1 studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng
 • Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, inntil 2 studiepoeng.
 • Studie- eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon: 1 studiepoeng pr. uke, inntil 5 studiepoeng.
  Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i etterkant.
 • Godkjent medisinsk spesialitet: 5 studiepoeng. Enkeltkurs gjennomført under spesialisering godkjennes ikke.

Samtlige aktiviteter som søkes godkjent må være på doktorgradsnivå. Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvor kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det kreves karakteren B eller bedre.

Forskerkurs på ph.d. nivå, gjennomført ved en anerkjent utdanningsinstitusjon, godkjennes med antall ECTS poeng tildelt av arrangørinstitusjonen.
Fra og med våren 2010 organiseres prosjektpresentasjoner som en del av den obligatoriske midtveismodulen som totalt gir 5 studiepoeng.
Dersom du lurer på noe vedr. godkjenning til ph.d., kontakt:
Synneve Øvsthus, Seksjon for forskerutdanning
Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO
Tlf: 22 84 53 04, Faks: 22 84 53 01
E-post: synneve.ovsthus@medisin.uio
 1. Langsgående tema for vårens forskningsmøter. Her er noen forslag fra min side:
 • John E Wennberg. Tracking medicine. A researcher’s quest to undersstand health care. Oxford University Press 2010, 390 sider)

                  https://global.oup.com/academic/product/tracking-medicine-9780199731787?cc=no&lang=en&

 • Evans I, Thornton H, Chalmers I, Glasziou P. Testing treatments. Hva virker? 2.utg. (norsk oversettelse fra Kunnskapssenteret i 2013, gratis i fulltekst på nettet, 197 sider) http://www.testingtreatments.org/wp-content/uploads/2013/11/TT-Norsk-PDF.pdf
 • Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet. Dansk utgave 2014, Abstract forlag. 454 sider) http://www.abstrakt.no/component/virtuemart/?view=productdetails&virtuemart_product_id=319&virtuemart_category_id=33; https://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQ 

Leave a Reply