NorGeP -NH-kriteriene

For å utvikle en liste over eksplisitte kriterier for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre sykehjemsbeboere, ble det satt sammen et ekspertpanel bestående av 80 sykehjemsleger, geriatere, kliniske farmakologer og farmasøyter. Resultatet ble NORGEP-NH-kriteriene, en liste på 34 potensielt uhensiktsmessige legemidler eller legemiddelkombinasjoner som man bør være spesielt varsomme med hos eldre og skrøpelige sykehjemsbeboere.

NorGeP NH (norsk versjon)

NorGeP-NH criteria

The NORGEP-NH with references