NorGeP

NorGeP-kriteriene  er et verktøy utviklet av forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, og er et verktøy for riktigere legemidelforskrivning til eldre.Det er en konsensusbasert liste med relevante, ekspilsitte kriterier for potensielt uheldige legemiddelforskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis. Kriteriene danner grunnlag for å definere kvalitetsindikatorer til bruk i en større intervensjonsstudie der effekten av kollegabasert terapiveiledning i forhold til legemiddelforskrivning til eldre pasienter i allmennpraksis ble undersøkt.

NorGep_Kriterieliste_NORSK