Bedre legemiddelforskrivning til eldre

NorGeP-kriteriene  er et verktøy utviklet av forskere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, og er et verktøy for riktigere legemidelforskrivning til eldre.Det er en konsensusbasert liste med relevante, ekspilsitte kriterier for potensielt uheldige legemiddelforskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis. Kriteriene danner grunnlag for å definere kvalitetsindikatorer til bruk i en større intervensjonsstudie der effekten av kollegabasert terapiveiledning i forhold til legemiddelforskrivning til eldre pasienter i allmennpraksis ble undersøkt.

NorGep_Kriterieliste_NORSK

Samhandling mellom fastlege og apotek

 Per Lagerløv, førsteamanuansis ved Avdeling for allmennmedisin, har skrevet lederen i Tidsskrift for Den norske legeforening Nr. 18 / 24. september 2009 sammen med Hedvig Nordeng. Temaet er hvordan fastleger og apotek skal samhandle slik at behandlingen av resepter blir optimal.

Hver dag ekspederes ca. 100 000 resepter fra norske apotek. For å sikre optimal behandling må leger og farmasøyter kommunisere bedre.

Ungdoms holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler

Jentene opplevde hyppigere smerter. Smerteepisoder ble behandlet omtrent like hyppig hos gutter og jenter, og hos vestlige og ikke-vestlige elever. 77 % av vestlige og 62 % av ikke-vestlige elever kunne ta smertestillende midler hjemme uten å spørre. 31 % av vestlige jenter hadde fått smertestillende av venner. Henholdsvis 8,5 % og 7,1 % av elevene skaffet seg medisinen fra apotek eller dagligvarehandel. Elevene fikk oftest informasjon om medikamentbruk av foreldrene. Continue reading

Ny artikkel om webrekruttering til epidemiologiske studier

 RESULTS: Altogether 1,812 web respondents compared with 27,936 postal respondents from the EPINCONT study. The Internet sample was younger than the EPINCONT sample (37 vs. 48 years, P<0.05). The proportion of women 60 years or older was 3.3% in our study and 29.0% in the EPINCONT study. Unadjusted prevalence of UI was lower in our study (20%) than in the EPINCONT study (25%), but stratified prevalence rates were higher in all individual age groups. In the Internet sample, we found less slight UI in all age groups, and more moderate (30-39 and 50-59-year age groups) and severe UI (30-39, 40-49, and 50-59-year age groups). CONCLUSION: We attracted a younger population with more severe UI than the EPINCONT study. Web-based approaches are less appropriate for studies on conditions concerning the older population than postal methods.

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T84-4VPCVH2-1/2/29412d12d0d2dd9043f82de749a09f18