Odd Martin Vallersnes disputerer 20.januar

Odd Martin Vallersnes Odd Martin Vallersnes forsvarer fredag 20.januar 2017 sin avhandling for graden ph.d: “Acute poisoning by substances of abuse in Oslo: epidemiology, outpatient treatment, and follow-up”.

En enkel og systematisk undersøkelse av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakt viste seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger eller andre akutte tilstander, men bedre oppfølgingsrutiner bør på plass.

I sin avhandling Acute poisoning by substances of abuse in Oslo: epidemiology, outpatient treatment, and follow-up fant Odd Martin Vallersnes og medarbeidere at mindre enn én prosent av pasientene kom tilbake til legevakt eller sykehus med behov for ytterligere behandling av den samme forgiftningen eller på grunn av tilleggstilstander som ikke hadde blitt oppdaget. Ingen pasienter døde av uoppdagede tilstander. Imidlertid kom en av ti pasienter tilbake innen en uke med en ny rusmiddelforgiftning.

Continue reading

Priser ved årets Primærmedisinske uke

Tradisjonen tro ble det utdelt flere forskningspriser under middagen torsdag kveld.

AFUs forskningspris går AFU-pris2016-litetil det beste frie foredrag som fremføres av en nykommer i allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning, enten under Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk Uke (PMU).  AFU-prisen i år gikk til Ellen Rygh for sitt prosjekt om snusbruk blant kvinner i Agderfylkene. Harald Reiso som har en liten stilling ved AFE  var en av hennes veiledere.

AMFF-pris2016-lite

 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sin forskningspris skal stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet.  Prisen skal tildeles en allmennmedisinsk PhD-stipendiat. Prisen kan også utdeles til en kandidat som har disputert i løpet av siste 12 måneder.  Årets AMFF-pris  gikk til Holgeir Skeie for sitt akupunkturprosjekt veiledet av Mette Brekke.

10 år med Allmennmedisinske forskningsenheter

Det er i år 10 år siden de allmennmedisinske forskningsenhetene ble opprettet, og det ble markert med et eget jubileumsseminar på årets Primærmedisinske uke. Seminaret ble åpnet av president i legeforeningen Marit Hermansen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann.PMU-normann

Irene Hetlevik, Jørund Straand og Kjell Maartmann-Moe orienterte om visjonen for AFEne, og de fire AFEne presenterte seg selv og noen av sine tidligere og nåværende forskningsprosjekter.

Representanter fra NFA, Extrastiftelsen, Helsedirektoratet og Oslo kommune la frem sitt syn på hvilken allmennmedisinsk forskning som trengs fremover og hvilke ressurser som behøves for å få dette til. Dette ble så diskutert i grupper før tanker og ideer ble lagt frem i plenum.

Seminaret ga et flott overblikk over bakgrunnen for at de allmennmedisinske forskningsenhetene ble opprettet, og den betydningen de har hatt for forskningen i allmennmedisin. Og som seg hør og bør på en bursdagsfeiring, ble det både kake og sprudlevann til gjestene.

Overdosen kan være en vekker

Når faren etter rusmiddeloverdosen er over finnes et gyllent øyeblikk for forandring, skriver Odd Martin Vallersnes i en kronikk i Aftenposten mandag 24.oktober.

Foto: Aftenposten

Foto: Aftenposten

I sitt ph.d-prosjekt om akutte
rusmiddel-forgiftninger ved Oslo legevakt
har han funnet at oppfølgingen etter overdosetilfeller som har blitt behandlet ved legevakten bør bli bedre. Han argumenterer i kronikken for at Oslos nye storbylegevakt kan og bør få et bygg som legger til rette for samhandling mellom legevakten, sosialtjenesten, den kommunale rusomsorgen og spesialisthelsetjenestens rusakuttmottak.

Odd Martin Vallersnes er ph.d-student ved avdeling for allmennmedisin og lege ved Legevakten i Oslo.

Stort sett fornøyde etter fastlegebesøk

torunn-1

Torunn Bjerve Eide, stipendiat og førsteforfatter på artikkelen

Norske pasienter rapporterer hovedsakelig positive opplevelser etter et besøk hos fastlegen. Et flertall av pasientene opplevde at legen var høflig, hørte nøye etter og brukte tilstrekkelig tid på konsultasjonen.

Organiseringen av norske fastlegepraksiser varierer både når det gjelder geografisk lokalisasjon, størrelse på pasientlistene, legens ansettelse (fast lønnet eller selvstendig næringsdrivende) og hvor mye tid legen bruker på en konsultasjon. Denne studien ser nærmere på hvorvidt slike faktorer påvirker pasientenes opplevelse av kommunikasjonen med fastlegen, og finner at både korte og lange pasientlister er assosiert med enkelte negative opplevelser med kommunikasjonen med legen. Gjennomsnittlig konsultasjonslengde var ikke assosiert med positive eller negative kommunikasjonsopplevelser. Continue reading

Øystein Lappegard disputerer

Foto: Tom Sundar, Tidsskriftet

Foto: Tom Sundar, Tidsskriftet

Kommuneoverlege i Ål, Øystein Lappegard, forsvarer tirsdag 4.oktober sin avhandling for graden ph.d: «Acute admissions at Hallingdal sjukestugu: Can and should local medical centres play a role in Norwegian healthcare services for acute admissions of a specified group of patients?»

Gjennom samhandlingsreformen er norsk helsevesen utfordret til å utvikle alternativer til akutte sykehusinnleggelser. Et av få steder som over flere år har hatt erfaring med dette, er Hallingdal sjukestugu. I sin avhandling «Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu» har Øystein Lappegard undersøkt nærmere om lokalmedisinske sentra kan og bør ha en slik rolle.

Continue reading

Epikondylittstudien omtalt i New York Times

Morten Olaussen og Øystein Holmedals studie om behandling av epikondylitt i allmennpraksis er omtalt i New York Times 25.august. Tennis-nytFor Tennis Elbow, no such thing as a quick fix

Studien ble publisert i  BMC Musculoskeletal Disorders i mai 2015.  Konklusjonen var at 2 /3 av pasienter med nylig oppstått tennisalbue vil bli bra uten spesiell behandling. Hvis det er behov for rask bedring, vil fysioterapi sammen med kortisonsprøyte kunne gi en kortvarig effekt. Fordi mange vil oppleve en midlertidig forverring blir ikke denne kombinasjonsbehandlingen anbefalt, selv om forskerne etter 1 års oppfølging ikke fant uheldige effekter av den.

Olaussen, Morten; Holmedal, Øystein; Mdala, Ibrahimu; Brage, Søren Karl & Lindbæk, Morten (2015). Corticosteroid or placebo injection combined with deep transverse friction massage, Mills manipulation, stretching and eccentric exercise for acute lateral epicondylitis: a randomised, controlled trial.  BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  16 . doi: 10.1186/s12891-015-0582-6