Category Archives: Medieklipp

Ny studie om LAR og redusert sykelighet

Studien er basert på en gjennomgang av journaler fra 200 LAR-pasienter bosatt i Hedmark og Oppland i tidsrommet 1998-2007.

Studien ble omtalt i Aftenposten 9.august 2011

Changes in somatic disease incidents during opioid maitenance treatment: result from a Norwegian cohort study.
Skeie I, Brekke M, Gossop M, Lindbæk M, Reinertsen E, Thoresen M, Waal H.
BMJ Open (2011). doi:10.1136/bmjopen-2011-000130

Vond rygg i norske medier.

Sigurd Høye er medforfatter på en ny artikkel som omhandler hva norske medier skriver om vond rygg, og i hvilken grad det de skriver, er i samsvar med norske tverrfaglige retningslinjer for korsryggssmerter.

Hva skriver norske aviser og ukeblader om vond rygg?

Tidsskr Nor Legeforen nr. 24, 2010; 130: 2465-8.

Forfattere er Even Lærum, Sigurd Høye, Ragnhild Nordland, Vegard Hegstad, Synnøve Tafjord Lærum og Hans Otto Engvold.

Bruk av paracetamol til barn

per_lagerlov

Foto: UiO

Per Lagerløv er intervjuet i Aftenposten 28.8.2010 om bruk av paracetamol til barn. På 20 år har bruken av paracetamol til barn blitt mer enn doblet. Les Aftenpostens artikkel her. Artikkelen er også gjengitt i VG

Aftenposten fulgte opp temaet 2.9.2010, nå med fokus på at bruk av paracetamol til barn under et år kan føre til en forhøyet risiko for å få astma før barnet blir ti år. Les mer om dette her